Connect anything. Locate anywhere.

Acubit udvikler teknologi, der sætter helt nye standarder for lokalisering af ting og mennesker – uanset hvor de er i verden.
Vores vigtigste produkt er Otiom.

01

Acubit – værdifuld lokaliseringsteknologi.

I en global verden, hvor bevægelse og fart er de eneste konstanter, kan lokaliseringsteknologi holde os på sporet og forbinde punkter til et klart og tydeligt øjebliksbillede. Mulighederne er mange.

Otiom lokaliserer mennesker langt mere effektivt end GPS.

Acubit udvikler lokaliseringsteknologier med base i Aalborg. Vi anvender det fulde potentiale af IoT – Internet of Things, der sammen med mobilnetværket sikrer en enkel og effektiv sporing af ting og mennesker. Acubit markerer et paradigmeskifte på området. Hvor GPS-teknologien tracker/overvåger konstant, er Acubits nyudviklede lokaliseringsenhed Otiom kun aktiv, når det kræves.

Jo mere præcis din viden er, desto bedre beslutninger kan du træffe

Vores produkter gør det muligt at lokalisere værktøj, biler, cykler eller bagage på rejsen. Du kan lokalisere fejl på maskiner, eller hvilke styresystemer der er de mest effektive.

Otiom er Acubits første konkrete lokaliseringsprodukt, og det er målrettet til demensramte. Vi arbejder sammen med lokale samarbejdspartnere, Aalborg Universitet, University College Nordjylland og flere interesseorganisationer.

02

Acubit – en del af projektet, Fremtidens demenssikring

Projektet, Fremtidens Demenssikring kører fra december 2017 til oktober 2018.

I et stort samarbejde mellem offentlige og private virksomheder og Acubit ønsker vi at ændre på det. Projektet hedder “Fremtidens demenssikring”. Det er en helt ny form for lokaliseringsløsning for demente. Kernen i løsningen bliver Acubits teknologi, der bidrager med større præcision, større sikkerhed og større brugervenlighed i forhold til GPS-sporing

Hver år forlader mere 1.000 danskere med demens deres bopæl uden at kunne finde hjem. Et ukendt antal dør inden de bliver fundet. Det koster samfundet dyrt hver eneste dag i form af ressourcekrævende eftersøgninger, som trækker plejepersonalet væk fra andre nødvendige opgaver, gør pårørende nervøse og bange, og ofte inddrages politi, SOK og beredskabsstyrelse i eftersøgningen. Kommunernes GPS-tracking af demente er en hjælp, men den har en række begrænsninger.

Denne form for lokaliseringsteknologi løser ikke bare enkeltstående udfordringer.

Det unikke ved Otiom:
• Lokaliserer hurtigt og præcist ned til +/- 2 m både inde og udenfor, på etager og i kældre
• Har en batteritid på 1 – 5 år
• Har ikke behov for lokal infrastruktur
• Kræver kun enkle arbejdsgange
• Tåler maskinvask op til 60 grader
• Logisk og intuitiv betjening via app til smartphone og iPads
• Mulighed for individuelle indstillinger efter behov/demensfase

Otiom kommer til at sikre mere frihed for den demente og større tryghed for pårørende og personale. Den kan legeledes sikre langt mere omkostningseffektiv kvalitet i hverdagen.

03

ACUBIT

Alfred Nobels Vej 21A, 9220 Aalborg, Danmark